Ειδικές κατασκευές με τη χρήση plexiglas, ξύλου και χαρτονιού ως μεμονωμένο υλικό ή συνδυαστικά. Δυνατότητα εκτυπώσεων με το δημιουργικό της εταιρίας σας.