Εκτυπωτικές εργασίες με υψηλό ποιοτικό αποτέλεσμα σε ανταγωνιστικό κόστος. Κάρτες, έντυπα, αφίσες, βιβλία, αυτοκόλλητα, φυλλάδια, περιοδικά, εφημερίδες κ.α.