Στα πλαίσια της εκδοτικής της δραστηριότητας, η εταιρεία έχει εκδώσει πολυάριθμους τίτλους βιβλίων.

Ανάμεσά τους, υπάρχουν βιβλία εντελώς δικής της εκδοτικής παραγωγής αλλά και παραγωγές τρίτων, καθώς και βιβλία εκπαίδευσης, αυτοεκδόσεις, πανεπιστημιακά συγγράμματα και άλλα.

Επιπλέον, κάθε χρόνο εκδίδει και διαθέτει πολλά διαφορετικά είδη ημερολογίων (τοίχου, τσέπης, επιτραπέζια κ.ά.) με σύνολο παραγωγής που υπερβαίνει τα 1.500.000 τεμάχια ανά έτος.