«Εταιρική Ταυτότητα»: η εικόνα κάθε επιχείρησης.

Η SAITIS CREATIVE υποστηρίζει την εικόνα της επιχείρησής σας, με μια σειρά προϊόντων:

 • επαγγελματικές κάρτες
 • επιστολόχαρτα
 • παραγγελιόχαρτα
 • μπλόκ αλληλογραφίας
 • μπλόκ εισπράξεων
 • σφραγίδες
 • φακέλλους
 • folder
 • καρτ ποστάλ
 • προσκλήσεις
 • αφίσες

και όποιο άλλο προϊόν εξυπηρετεί τις ανάγκες επικοινωνίας της εταιρείας σας με πελάτες, προμηθευτές, τελικούς καταναλωτές ή την ενδοεπιχειρησιακή επικοινωνία.