Η προεκτύπωση, σε συνδυασμό με τη χρήση της τεχνολογίας CTP (Computer To Plate) διασφαλίζει το ιδανικό εκτυπωτικό αποτέλεσμα.