Παραγωγή CD ή DVD (εικόνα-video) με δυνατότητα εκτύπωσης στο CD ή DVD cover και στη συσκευασία.