Κατασκευή αναμνηστικών ή εκπαιδευτικών puzzle για παιδιά προσχολικής ηλικίας και μαθητές Δημοτικού.

  • Επιλογή για 20 ή 167 κομμάτια για μικρότερα ή μεγαλύτερα παιδιά
  • Διάσταση 32cm x 45cm
  • Συσκευασία σε κουτί με την εικόνα του θέματος
  • Ιδανικό αναμνηστικό για Συλλόγους Γονέων με την ευκαιρία αποφοίτησης των παιδιών από την σχολική τάξη στο τέλος κάθε εκπαιδευτικής περιόδου.